اهدای کمکهای نقدی

خیرین محترم می­توانند موارد وقف یا نذورات خود را به خیریه اختصاص دهند در ضمن گوشت قربانی نیز یا به مصرف کودکان خیریه می­رسد یا در اختیار خانواده­های نیازمند قرار می­گیرد.

علاوه بر این نیکوکاران بویژه دانشجویان و جوانان علاقمند می­توانند با پیوستن به گروههای داوطلب خیریه، مسئولین را در کمک­رسانی به خانواده­های تحت پوشش و یا رسیدگی به وضعیت کودکان و مددجویان یاری دهند.


جهت کمک غیر نقدی خود فرم ذیل را تکمیل کنید


منتشر شده در :۱۳۹۷/۰۴/۱۶

نویسنده : مدیر سایت

بازدید: ۴۴۸ نفر